Bạn phải Đăng Nhập mới có thể sử dụng
Điền từ khóa bạn cần phân tích thị trường để tìm các sản phẩm hot và doanh thu
Do Shopee giới hạn việc request quá nhiều để phân tích, do đó chúng tôi giới hạn:
TK thường được quét tối đa 100sp/keyword, 1 ngày tối đa 10 lần
TK VIP1 được quét tối đa 500sp/keyword, 1 ngày tối đa 50 lần
TK VIP2 được quét tối đa 1000sp/keyword, 1 ngày tối đa 100 lần
TK VIP3 được quét tối đa 1500sp/keyword, 1 ngày tối đa 150 lần