Địa chỉ shop sẽ có dạng https://shopee.vn/{tênshop}. Ví dụ: https://shopee.vn/khanhhanpc

Thống kê đối thủ

Thống kê đối thủ là công cụ mạnh mẽ giúp thống kê doanh thu các Shop đối thủ của bạn. Giúp bạn theo dõi được các sản phẩm bán chạy của Shop đối thủ để bạn có chiến lược kinh doanh phù hợp.

Video hướng dẫn