Tài khoản chính là gì?
 • Mô tả

  + Là tài khoản sẽ sử dụng điểm của bạn để tăng Follow, Like, View
  + Tài khoản chính không thể đi kiếm điểm (giống như con ong chúa chỉ nằm chờ ong thợ và sinh đơn)
  + Không được thêm trùng tài khoản chính

 • Yêu cầu

  + Tài khoản chính phải có sản phẩm và đã được duyêt và hiển thị trên Shopee

Tài khoản phụ
 • Mô tả

  + Là tài khoản sẽ đi kiếm điểm cho bạn (giống như ong thợ) bằng cách theo dõi các shop khác để nhận điểm về để nuôi tài khoản chính
  + Tài khoản phụ càng nhiều càng tốt sẽ giúp bạn kiếm được nhièu điểm hơn
  + Tài khoản phụ không yêu cầu phải có sản phẩm
  + Tài khoản phụ không được thêm trùng

 • Yêu cầu

  + Yêu cầu phải tắt OTP để đăng nhập
  + Sử dụng tên tài khoản để đăng nhập
  + Nếu sử dụng số điện thoải để đăng nhập thay số 0 ở đầu thành 84 (03xxxxxxxx sang 843xxxxxxxx)
  + Tài khoản phụ đã được xác minh mới chạy tăng điểm

Video hướng dẫn