Địa chỉ shop sẽ có dạng https://shopee.vn/{tênshop}. Ví dụ: https://shopee.vn/khanhhanpc

SEO SHOPEE

SEO SHOPEE là công cụ tăng thứ hàng sản phẩm shopee, tìm và click từ khóa để tăng view, tăng nhu cầu làm cho shopee hiểu rằng sản phẩm của bạn thu hút :D

Video hướng dẫn