Công cụ đặt hộ đơn Shopee

Công cụ đặt hộ đơn Shopee dùng cho:

+ Người bán hàng trên facebook, website hoặc mạng xã hội khác muốn giảm tiền Ship trong trường hợp hàng hoàn thì shop không mất chi phí gửi và phí hoàn hàng

+ Các shop bán hàng trên Shopee muốn tăng 1 vài đánh giá mỗi ngày

+ Chưa tới 2.000đ/đơn

Hướng dẫn đặt hộ đơn

Hướng dẫn đánh giá

Hướng dẫn Buff đơn từ Excel